Jūsu grozs ir tukšs. Pievienojiet preci grozam, lai turpinātu.

Notīrīt visu
Kopā apmaksai:
€0,00
Noformēt pirkumu

Videonovērošanas politika

GIVEN Videonovērošanas politika

PĀRZINIS

SIA “Given Latvia”

Reģistrācijas numurs 40203166474

Dēļu iela 2, LV-1004

Elektroniskā pasta adrese: [email protected]

Tālrunis: +371 67796000

 1. PERSONU DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN PAMATOJUMS
 2. Reģistru izmanto Given Latvia klientu, darbinieku, kā arī tā telpas un teritoriju apmeklējošu personu drošības, noziedzīgu nodarījumu novēršanas vai atklāšanas saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzību. Personas datu apstrādes pamats ir pārziņa tiesiskas intereses, kas pamatojas nekustamā īpašuma pārvaldnieka nepieciešamībā aizsargāt savu nekustamo īpašumu un tajā izvietoto īpašumu, kā arī rūpēties par nekustamā īpašuma teritorijā esošo cilvēku drošību, darbinieku un klientu īpašuma aizsardzību.

 3. KĀ DATUS APSTRĀDĀ UN PAR KO DATUS IEVĀC
 4. Videonovērošana Given Latvia telpās un teritorijā tiek veikta, izmantojot videonovērošanas kameras ar attēla ieraksta funkciju. Videonovērošana notiek tiešsaistes režīmā. Tā tiek veikta nepārtraukti visā diennakts laikā. Videonovērošana Uzņēmuma veikala telpās notiek tiešsaistes režīmā ar audio skaņas ierakstu. Slēptā videonovērošana Uzņēmuma teritorijā ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad to veic īpaši pilnvarotas valsts iestādes, kurām ar ārējo normatīvo aktu ir piešķirtas tiesības savas kompetences ietvaros veikt operatīvās darbības pasākumus.

 5. DATU SAŅĒMĒJI
 6. Personas dati ir pieejami tikai īpaši pilnvarotiem Given Latvia darbiniekiem, kuriem, pamatojoties uz viņu darba pienākumiem, ir nepieciešams apstrādāt un uzturēt reģistrā esošos personu datus. Personas datu apstrādātājiem ir pienākums neizpaust informāciju.

 7. DATU NOSŪTĪŠANA ĀRPUS ES/EEZ
 8. Piekļuve pie serveriem, kuros glabājas videonovērošanā reģistrēto personu dati, ārpus EEZ esošajām teritorijām nav.

 9. DATU GLABĀŠANAS LAIKS
 10. Kameru ierakstus parasti glabā 2-4 nedēļas, atkarībā no datu nesēja ietilpības, ja glabāšana par to ilgāku laiku datu apstrādes vajadzībām nav nepieciešama, piemēram, juridiskas prasības iesniegšanai vai apliecināšanai. Ierakstu dzēš ne vēlāk kā pēc tam, kad ir saņemts spēkā stājies tiesas nolēmums, vai arī ir beigusies zaudējumu kompensācijas lietas izskatīšana, vai arī ir beidzies zaudējumu kompensācijas lietas termiņš.

 11. REĢISTRĒTĀ TIESĪBAS
 12. Ienākot Given Latvia veikala telpās klientiem ir tiesības tikt informētiem, ka telpā tiek veikta videonovērošana, kāds ir tās mērķis, kāds ir datu apstrādes likumīgais pamats, un kam datus nodod.

 13. TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU UZRAUDZĪBAS IESTĀDEI
 14. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādēm, ja tas uzskata, ka tā personas datu apstrāde ir pretrunā ar piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem. Latvijā nacionālā uzraudzības iestāde ir:

Datu valsts inspekcija

Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

Tālr. : 67 22 31 31

E-pasts : [email protected]